Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi 8.2.2023

8.2.2023 08:50

Verkossa (Howspace)

Keynote-puhujat

milkakortet200x200.png (52 KB)

Milka Kortet  
Palvelualojen työnantajat Palta 
Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka   

Milka Kortetin työn suuret kysymykset koskevat esimerkiksi Suomen riittävää osaamis- ja koulutustason turvaamista sekä työllisyyttä ja työvoiman tarjontaa. Kortet on aiemmin työskennellyt Teknologiateollisuus ry:ssä koulutuksen ja osaamisen johtavana asiantuntijana, Elenia Oy:ssa HRD Managerina sekä Energiateollisuudessa koulutuspolitiikan asiantuntijana.

laurahalenius-200x200.png (2.48 MB)

Laura Halenius 
Datatalouden tiekartta -projektijohtaja
Sitra   

Laura Halenius vastaa Datatalouden tiekartta -projektista, joka auttaa Suomea löytämään keinot hyötyä laadukkaasta, eettisesti kestävästä datasta. Lauralla on 15 vuoden kokemus yhteiskunnallisen muutoksen tekemisestä ja viestinnän johtamisesta. Hän on vastannut muun muassa Sitran aiemmasta datalousprojektista nimeltä IHAN® sekä Suomen kansallisen Gaia-X-strategiatyön johtamisesta.

markus_hautala_001-200x200.png (62 KB)
Markus Hautala 
Head of Digital Identity 
Tietoevry

Markus Hautalalla on laaja kokemus innovatiivisten digitaalisten palvelujen rakentamisesta ja tuomisesta markkinoille finanssi- ja IT-aloilla. Hän toimii tällä hetkellä digitaalisen identiteetin alueen johtajana Tietoevryssä. Tämän lisäksi hän toimii toimitusjohtajana Findynet Osuuskunnassa, joka kehittää kansallista itsehallittavan identiteetin luottamusverkosta. 

minnakroger_2021-200x200.jpg (52 KB)

Minna Kröger  
Yritysvastuujohtaja  
Elisa     

Minna Kröger toimii yritysvastuujohtajana teleoperaattori Elisalla, jossa vastuullisuustyö kattaa sekä tietoturvan, tiedonvälityksen infrastruktuurin että digitaalisten palvelujen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Minna on työskennellyt johtotehtävissä myös Wärtsilässä ja UPM-konsernissa.  


Teemakeskustelijat

mhkuva2022200x200.png (38 KB)
Mirja Hannula

Johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto

Mirja Hannula tarkastelee osaamisen ja koulutuksen kysymyksiä yritysnäkökulmasta. Työn muutos ja jatkuvan oppimisen tarve koskee kaikkia työikäisiä. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin voidaan vastata vain hyvällä yhteistyöllä yritysten ja koulutustoimijoiden kesken.

anita-juho-kuva-200-x-200.png (50 KB)
Anita Juho
Sihteeri, erityisasiantuntija
Digitoimisto-yhteistyöryhmä

Anita Juho toimii digitoimiston sihteeristössä ja on ollut toteuttamassa Suomen digitaalista kompassia sekä sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista. Lisäksi hän on Teknologianeuvottelukunnan pääsihteeri ja vastaa laaja-alaisesta, poikkihallinnollisesta teknologiapolitiikan edistämisestä. Aiempi kokemus kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden tutkimus- ja opetustehtävissä tuovat kilpailukyky- ja liiketoimintanäkökulmaa myös nykyiseen tehtäväkenttään.

janne-kalliola.jpg (7 KB)

Janne Kalliola
Kasvujohtaja
Exove

Janne Kalliola vastaa Exovella kasvun kiihdyttämisestä ja osallistuu aktiivisesti Exoven vastuullisuustyöhön. Hän toimii myös Koodia Suomesta ry:n hallituksen puheenjohtajana. Janne on julkaissut loppuvuodesta 2022 Vihreä Koodi -kirjan, jossa hän linjaa miksi ja kuinka vihreää koodia kirjoitetaan. 

keijo_kettunen-200x200.png (52 KB)
Keijo Kettunen

Maksuliikepäällikkö
Valtiokonttori

Keijo Kettusella on lähes kahdenkymmenen vuoden  kokemus sähköisen taloushallinnon edistämisestä valtionhallinnossa. Vuodesta 2021 alkaen hän on toiminut Yrityksen digitalous -hankkeessa Valtiokonttorin vastuulla olevan Hankinnasta maksuun -osa-alueen vetäjänä. Osa-alueeseen kuuluu eKuittien välitykseen tarkoitetun säännöstön luominen sekä eKuittien, hankintasanomien ja verkkolaskujen laajan käytön edistäminen.

viivi-lahteenoja_200x200.png (21 KB)'

Viivi Lähteenoja
Hallituksen puheenjohtaja
MyData Global

Viivi on dataetiikan, -strategian ja -politiikan ammattilainen ja tutkija. Hän toimii MyData Global -järjestön hallituksen puheenjohtajana, työskentelee johtavana datastrategina 1001 Lakes Oy:ssä ja tekee käytännöllisen filosofian väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistossa. Punaisena lankana Viivin tekemisissä on erityisesti henkilötiedon vastuullinen ja eettisesti kestävä hyödyntäminen ihmisten ja yhteiskuntien hyväksi.

miia_lindell_200x200.png (58 KB)
Miia Lindell
 
Johtava asiantuntija 
Teknologiateollisuus 

Tieto- ja teknologiapolitiikan edistyminen kiteyttävät Miia Lindellin toimenkuvan niin Teknologiateollisuudessa kuin osana parlamentaarista Tietopolitiikka.fi -yhteistyöryhmää. Molemmissa työn tavoitteena on edesauttaa Suomea saavuttamaan digitalisaation täysimääräinen hyöty ja luoda sen ympärille laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Miia on aikaisemmin työskennellyt CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksella yhteiskuntasuhteiden parissa.

vuokko-makinen-200x200.png (76 KB)

Vuokko Mäkinen
Toimitusjohtaja
Inspire IT

Vuokko Mäkinen on ollut mukana tekijänä monessa taloushallinnon laajassa kehittämishankkeessa, kuten Nordic Smart Government -hankeperheessä ja eri reaaliaikatalouden hankkeessa. 

Kehittäjänä ja innovaattorina Vuokko pohjaa vahvasti käytännön työssä opittuun ja koettuun. Työskenneltyään taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä useissa yrityksissä hän perusti tilitoimisto Hawcon Oy:n. Vuokko on toiminut myös Taloushallintoliiton hallituksessa 10 vuotta, joista viimeiset hallituksen puheenjohtajana. 

001-kimmo-rousku-200x200.png (57 KB)

Kimmo Rousku
Johtava erityisasiantuntija, digitaalinen turvallisuus
Digi- ja väestötietovirasto

Kimmo Rouskun missiona on edistää Suomen julkisen hallinnon tuottamien digitaalisten palveluiden turvallisuutta ja ylläpitää kansalaisten luottamusta digitaaliseen yhteiskuntaan. Hän toteuttaa tätä paitsi työssään, myös vapaa-ajallaan: Kimmo on muun muuassa Tietoturva ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja aktiivinen jäsen senioreiden IT-yhdistyksessä, ENTER ry:ssä.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

8.2.2023 08:50

Päättyy:  

8.2.2023 12:10

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa (Howspace)


Järjestäjä

TIEKE ry

tieke@tieke.fi