Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi 8.2.2023

8.2.2023 08:50

Verkossa (Howspace)

Suomen tulevaisuus ei rakennu tyhjiössä, se täytyy tehdä yhdessä. Syvenny TIEKEn kanssa 8.2.2023 klo 8.50–12.10 neljään digitalisaation näkökulmaan, joihin toimintamme keskittyy tulevina vuosina. Tartutaan toimeen yhdessä!

Tilaisuuden tallenteet

Kuinka kukin meistä voi edistää ihmisläheistä, kilpailukykyistä ja kestävää digitalisaatiota omalla tontillaan ja samalla voimansa muiden kanssa yhdistäen? Tule mukaan verkkotapahtumaan tutustumaan kanssamme sekä digikehityksen isoon kuvaan että TIEKEn laajoista verkostoista ammennettuihin tapausesimerkkeihin. Tarjolla on niin ajatuksen ruokaa kuin tilaa omien näkemysten jakamiselle. Keskiössä ovat TIEKEn strategiakauden 2023–2025 keskeiset teemat: digikyvykkyys, datatalous, digitaalinen taloushallinto ja vastuullisuus.

Tapahtuman keynote-puhujat ovat Milka Kortet (Palta), Laura Halenius (Sitra), Markus Hautala (Tietoevry) ja Minna Kröger (Elisa). Tutustu ohjelmaan ja puhujiin tämän tapahtumasivun välilehdillä ja ilmoittaudu mukaan!

Tilaisuuden teemat 

DIGIKYVYKKYYS 
TIEKE on pitkän linjan digikyvykkyyden edistäjä. Osaamistarpeet muuttuvat teknologian ja toimintakulttuurin muuttuessa – ennakoimme kehityskulkuja ja olemme kumppanina niihin vastaamisessa. Haluamme osaltamme pitää huolta siitä, että niin organisaatioilla kuin yksilöilläkin on riittävä digiosaaminen – niin työelämässä kuin arjen askareissa.

DATATALOUS 
Organisaatioiden kyvykkyys hyödyntää dataa ja rakentaa uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita on laajasti tunnistettu kilpailukyvyn mittari. Datatalous tarjoaa erilaisia rooleja toimijoille aina pk-yrityksistä julkiseen sektoriin, ja TIEKE haluaakin osaltaan auttaa toimijoita tunnistamaan datatalouden heille avaamat mahdollisuudet – oli roolina sitten datan hyödyntäjä, jalostaja, välittäjä tai tarjoaja. 

DIGITAALINEN TALOUSHALLINTO 
Reaaliaikainen, läpinäkyvä talous on uusien innovaatioiden mahdollistaja yksi tulevaisuuden kilpailukyvyn kulmakivistä. Verkkolaskuosoitteistosta saatujen oppien pohjalta TIEKE vie kehitystä eteenpäin edelläkävijöiden kanssa. Huolehdimme siitä, että mahdollisimman moni organisaatio hyödyntää standardeja ja yhteisiä toimintamalleja.  

VASTUULLISUUS 
Vastuullisuus on meidän kaikkien asia nyt ja tulevaisuudessa. Edistämme TIEKEssä arvojemme mukaisesti vastuullisuutta, niin omassa toiminnassamme kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Käsitämme aihepiirin laaja-alaisesti, niin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvänä vastuullisuutena kuin esimerkiksi digitaalisten oikeuksien toteutumisena. 

Suunnataan yhdessä kohti digikyvykästä ja vastuullista Suomea! 
TIEKE 

Tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua tämän tapahtumasivun kautta. Jos haluat vielä osallistua, ota yhteyttä järjestäjään.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

8.2.2023 08:50

Päättyy:  

8.2.2023 12:10

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa (Howspace)


Järjestäjä

TIEKE ry

tieke@tieke.fi