Datavastuullisuuden valmennus: hanki valmiudet vastuulliseen datan ja tekoälyn hyödyntämiseen

10.9.2024 13:00

Verkkovalmennus

Mikä datavastuullisuus?

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, jolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan ja tekoälyn hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa osallisille ja asiakkaille. Datavastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ovat mm.

  • Ymmärrämmekö itse, miten ja miksi hyödynnämme dataa ja tekoälyä?
  • Ymmärtävätkö käyttäjät, miten heidän tietojaan käytetään palvelun tai tuotteen yhteydessä?
  • Mikä on datan ja tekoälyn hyödyntämisen tavoite? Onko tavoite linjassa organisaation ja datapalveluiden käyttäjien arvojen kanssa?
  • Arvioidaanko datan ja tekoälyn hyödyntämistä esim. vastuullisuusraportoinnin yhteydessä tai tietotilinpäätöksen kautta?
  • Onko lähdedatassa puutteita tai vinoumia, jotka vaikuttavat algoritmien tai tekoälyn tekemiin suosituksiin?
  • Mitä tekoälyratkaisuiden käyttöönotossa tulee ottaa huomioon?
  • Onko datalähteisiin liittyvät luvat varmistettu ja dokumentoitu?
  • Jaetaanko dataa arvoa luovalla tavalla käyttäjien kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin?
  • Huolehditaanko dataan ja tekoälyyn liittyvästä vastuullisuudesta selkeällä vastuunjaolla ja sisäisillä prosesseilla?

Lue lisää datavastuullisuudesta

Valmennuksen tavoitteet

Datavastuullisuus on laaja teema, ja tämän valmennuksen tavoitteena onkin oppia tunnistamaan oman organisaation haasteita, painopisteitä sekä tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Haasteita ja mahdollisuuksia opitaan tunnistamaan erityisesti Open Data Instituten Data Ethics Canvaksen avulla. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on valmiuksia edistää datavastuullisuutta tunnistettujen painopisteiden pohjalta.

Vaikka valmennuksessa sivutaankin myös lainsäädännöllistä toimintaympäristöä, ei valmennuksen keskiössä ole tietyn lainsäädännön, kuten GDPR:n, vaatimusten täyttäminen. Tavoittelemme laajempaa näkemystä datavastuullisuudesta ja sen merkityksestä omassa organisaatiossa.

Valmennuksen tapaamiseen osallistuneille ja kehittämistehtävän tehneille myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät datan, vastuullisuuden tai tietohallinnon parissa, ja haluaisivat kehittää datavastuullisuutta omassa organisaatiossa. Olet tervetullut mukaan myös yleisen kiinnostuksen pohjalta, vaikka datavastuullisuus ei olisikaan organisaatiossasi ajankohtainen kehityskohde.

Valmennuksen sisältö ja aikataulu

Aloitamme valmennuksen yhteisellä kokoontumisella ke 11.9.2024. Valmennus sisältää neljä yhteistä tapaamista (yhteensä 10h), organisaatiokohtaisen sparrauksen (1h) sekä itsenäistä opiskelua oman aikataulun mukaan. Valmennuksen viimeinen tapaaminen järjestetään ke 23.10.2024. Kaikki tapaamiset toteutetaan verkossa.

Valmennukseen sisältyy vapaaehtoinen kehittämistehtävä (työmäärä 4-8h), jolla pyritään vahvistamaan sitä, että valmennuksen aikana syntyneet oivallukset kanavoituisivat omaan työhön ja organisaation toimintaan laajemminkin. Tapaamisiin osallistuneille ja kehittämistehtävän palauttaneille myönnetään valmennuksesta digitaalinen osaamismerkki.

Tutustu valmennuksen tarkempaan ohjelmaan täällä

Valmennuksen hinta

Valmennuksen hinta on 690 euroa + ALV.

Valmennuksen ohjaajat

Kysy lisätietoa valmennuksen vastuuohjaajana toimivalta Mikko Eloholmalta.

mikko-580x680.jpg (195 KB)  

Mikko Eloholma
Digiosaamisen vauhdittaja, Data Ethics Facilitator, TIEKE
mikko.eloholma@tieke.fi
puh. +358 44 491 8296.

Mikko työskentelee TIEKEssä digiosaamisen vauhdittajana. Hän ollut kehittämässä digitaalista perusosaamista sekä erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää osaamista mm. nuorten, opettajien ja pk-yritysten parissa. Hankkeissa on kehitetty samalla myös digitaalisia oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja. Mikko osallistui keväällä 2022 Open Data Instituten Data Ethics Facilitator- valmennukseen ja on nyt sertifioitu antamaan opastusta datan hyödyntämisen eettisissä kysymyksissä.

jpparkkari.jpg (191 KB)

Jussi-Pekka Parkkari
Dataosaaja, TIEKE
jussi-pekka.parkkari@tieke.fi

Jussi-Pekka työskentelee TIEKEssä dataosaajana ja on tukenut mm. TIEKEn Datasta kasvua ja Datamatka-hankkeissa suomalaisia matkailualan pk-yrityksiä vastuullisen datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Työskentely valmennuksessa

Valmennuksen tapaamiset toteutetaan verkossa Microsoft Teams-alustalla. Tapaamisten esitysmateriaalit, syventävää materiaalia sekä kehittämistehtävän ohjeet julkaistaan oppimisympäristössä.

Kun osallistut valmennukseen, nimesi näkyy muille osallistujille osana valmennuksen tapaamisia. Valmennuksessa työskennellään myös vertaisryhmissä, joissa itsensä esitteleminen ja keskuteluun osallistuminen ovat tärkeä osa valmennusta.

Valitse haluamasi vaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

(Etänä)

Myynti päättyy 31.7.2024 23:55
690,00 € (+ALV 24.0%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   10.9.2024 13:00
Päättyy:   23.10.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkovalmennus


Järjestäjä

TIEKE ry

tapahtumat@tieke.fi