Datavastuullisuuden valmennus, 2/2023

13.9.2023 13:00

Verkkovalmennus

Mikä datavastuullisuus?

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, jolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa osallisille ja asiakkaille. Datavastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ovat mm.

  • Ymmärtävätkö käyttäjät, miten heidän tietojaan käytetään palvelun tai tuotteen yhteydessä?
  • Mikä on datan hyödyntämisen tavoite? Onko tavoitteen saavuttamiseksi vaihtoehtoisia toimintatapoja? Minkälaisia yllättäviä seurauksia datan hyödyntämisestä voi olla?
  • Arvioidaanko datan hyödyntämistä esim. vastuullisuusraportoinnin yhteydessä tai tietotilinpäätöksen kautta?
  • Onko lähdedatassa puutteita tai vinoumia, jotka vaikuttavat projektin tai palvelun lopputuloksiin?
  • Onko datalähteisiin liittyvät luvat varmistettu ja dokumentoitu?
  • Jaetaanko dataa arvoa luovalla tavalla käyttäjien kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin?
  • Huolehditaanko dataan liittyvästä vastuullisuudesta selkeällä vastuunjaolla ja sisäisillä prosesseilla?

Lue lisää datavastuullisuudesta

Valmennuksen tavoitteet

Datavastuullisuus on laaja teema, ja tämän valmennuksen tavoitteena onkin oppia tunnistamaan oman organisaation haasteita, painopisteitä sekä tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Haasteita ja mahdollisuuksia opitaan tunnistamaan erityisesti Open Data Instituten Data Ethics Canvaksen ja TIEKEn kehittelemän datavastuullisuuden painopistekartan avulla. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on valmiuksia edistää datavastuullisuutta tunnistettujen painopisteiden pohjalta.

Vaikka valmennuksessa sivutaankin myös lainsäädännöllistä toimintaympäristöä, ei valmennuksen keskiössä ole tietyn lainsäädännön, kuten GDPR:n, vaatimusten täyttäminen. Tavoittelemme laajempaa näkemystä datavastuullisuudesta ja sen merkityksestä omassa organisaatiossa.

Valmennuksen suorittaneille myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät datan, vastuullisuuden tai tietohallinnon parissa, ja haluaisivat kehittää datavastuullisuutta omassa organisaatiossa. Olet tervetullut valmennukseen myös, jos datavastuullisuus aiheena kiinnostaa, vaikkei se olisi tällä hetkellä organisaatiossasi ajankohtainen kehityskohde.

Valmennuksen sisältö ja aikataulu

Aloitamme valmennuksen yhteisellä kokoontumisella ke 13.9.2023. Valmennus sisältää aloitusluennon verkossa, kaksi vertaistapaamista, yhden organisaatiokohtaisen sparrauksen, lopputapaamisen sekä itsenäistä opiskelua. Valmennuksen viimeinen tapaaminen järjestetään ke 25.10.2023.

Tutustu valmennukseen tarkempaan ohjelmaan täällä

Valmennuksen hinta

Valmennuksen hinta on 840 euroa + ALV osallistujaa kohden, ja se laskutetaan ennen koulutuksen alkua tai mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. 

Valmennuksen ohjaajat

Kysy lisätietoa valmennuksen vastuuohjaajana toimivalta Mikko Eloholmalta.

mikko-580x680.jpg (195 KB)  
Mikko Eloholma, digiosaamisen vauhdittaja, Data Ethics Facilitator, TIEKE

mikko.eloholma@tieke.fi
puh. +358 44 491 8296.

Mikko työskentelee TIEKEssä digiosaamisen vauhdittajana. Hän ollut kehittämässä digitaalista perusosaamista sekä erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää osaamista mm. nuorten, opettajien ja pk-yritysten parissa. Hankkeissa on kehitetty samalla myös digitaalisia oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja. Mikko osallistui keväällä 2022 Open Data Instituten Data Ethics Facilitator- valmennukseen ja on nyt sertifioitu antamaan opastusta datan hyödyntämisen eettisissä kysymyksissä.

jpparkkari.jpg (191 KB)

Jussi-Pekka Parkkari
jussi-pekka.parkkari@tieke.fi

Jussi-Pekka työskentelee TIEKEssä dataosaajana ja on tukenut mm. TIEKEn Datasta kasvua ja Datamatka-hankkeissa suomalaisia matkailualan pk-yrityksiä vastuullisen datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Työskentely valmennuksessa

Työskentelemme valmennuksessa etäympäristössä, ja hyödynnämme ideoinnissa myös Mural-työkalua. Organisaatiollesi luodaan valmennusta varten oma datavastuullisuus-canvas, johon täydennetään oman vastuullisuustyön painopisteitä, haasteita ja toimenpiteitä. Canvas on käytössäsi myös valmennuksen jälkeen.

Kun osallistut valmennukseen, nimesi näkyy muille osallistujille osana valmennuksen tapaamisia. Valmennuksessa työskennellään myös vertaisryhmissä, joissa itsensä esitteleminen ja keskuteluun osallistuminen ovat tärkeä osa valmennusta.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

13.9.2023 13:00

Päättyy:  

24.10.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkovalmennus


Järjestäjä

TIEKE ry

tapahtumat@tieke.fi