Osaamisen tunnistaminen - ratkaisuja työpaikoille

11.12.2023 13:00

Verkko

Työpaja: Osaamisen tunnistaminen - ratkaisuja työpaikoille

Työelämä ja oppiminen ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Digitalisoitumisen ohella ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, muuttoliikkeet ja väestörakenteen muutokset vaikuttavat siihen, millaista osaamista eri toimialoilla tarvitaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää läpi työuran ja elämän jatkuvaa osaamisen kehittämistä, ja iso osa tästä kehittämisestä tapahtuu epävirallisen osaamisen kehittämisen kautta.

Tervetuloa työpajaan, jossa pohdimme yhdessä ratkaisuja siihen, miten erilaisia osaamisen tunnistamisen tapoja voitaisiin hyödyntää organisaatioissa mahdollisimman hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Miten ne voidaan valjastaa esimerkiksi työhyvinvoinnin, urakehityksen ja kasvun tueksi organisaatioissa? Minkälaiset osaamisen tunnistamisen tavat palvelevat yksilöitä parhaiten jatkuvan oppimisen polulla läpi työuran? Pohdimme myös minkälaiset tavat palvelevat aidosti jatkuvaa oppimista ja ovat siirrettävissä yksilön mukana elämäntilanteesta toiseen.

Työpajan osallistujiksi toivotaan ensisijaisesti työelämän edustajia.

Ohjelma

13:00 Selvitys osaaminen tunnistamisesta hyvistä käytännöistä – alustavia tuloksia: Demos Helsinki
13:25 Johdattelu pienryhmätyöskentelyyn: TIEKE
13:30 Pienryhmätyöskentelyä osaamisen tunnistamisesta eri näkökulmista (kahvitauko työskentelyn lomassa)
15:15 Yhteenveto pienryhmien tuloksista – jokainen ryhmä esittelee keskeiset tulokset
15:40 Osaamistarpeiden ennakointi: Maria Clavert | Opetushallitus
15:55 Loppusanat: Demos Helsinki

 

Pienryhmien aiheet

  1. Osaamisen tunnistaminen organisaation kehittämisessä
  2. Osaamisen tunnistaminen työntekijöiden sitouttamisen keinona
  3. Osaamistiedon siirrettävyys
  4. Tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan myös pienryhmä, johon ensisijaisesti haluaa osallistua.

*****

Työpaja on osa Selvitys osaamisen tunnistaminen hyvistä käytännöistä -hanketta, jonka toteuttavat Demos Helsinki, Innolink ja TIEKE. Lue lisää hankkeesta >>

*****

Työpajan osallistujiksi toivotaan ensisijaisesti työelämän edustajia.

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

11.12.2023 13:00

Päättyy:  

11.12.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkko


Järjestäjä