Näkyväksi tekemisen taito – pedagoginen kohtaaminen ja tunnustuksen pedagogia näkökulmina

22.11.2022 14:00

Verkko

Vapaan sivistystyön toimijoille suunnattu Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden osallistua tähän avoimeen asiantuntijawebinaariin.

Webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti vapaan sivistystyön toimijoille.

Näkyväksi tekemisen taito – pedagoginen kohtaaminen ja tunnustuksen pedagogia näkökulmina

Maailmassa, joka asettaa yksilöille yhä kovempia vaatimuksia ja ristiriitaisia paineita, mikään ei tunnu niin hyvältä kuin tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi oman erityisen osaamisensa kautta. Tässä asiantuntijawebinaarissa yliopistonlehtori ja post doc-tutkija Katja Sutela (Oulun yliopisto) sekä dosentti Raisa Foster (Itä-Suomen yliopisto ja Taideyliopisto) käsittelevät niitä keskeisiä tekijöitä, joiden kautta voidaan tunnistaa ja tunnustaa yksilöiden moninaisuutta erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa.

Sutela ja Foster esittelevät käsitteellisellä ja käytännön tasolla pedagogista kohtaamista ja tunnustuksen pedagogiaa. Pedagogisen kohtaamisen kautta pyritään havainnollistamaan niin avoimen ja sensitiivisen kohtaamisen kuin siihen liittyvän vallankin ulottuvuuksia. Tunnustuksen pedagogiassa tunnistetaan jokaisen erityinen osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, tuetaan oppijan itsetuntemuksen kehittymistä ja tunnustetaan jokainen yksilö arvokkaaksi juuri sellaisena kuin hän on.

katja-sutela_400x400.png (265 KB)

Katja Sutela on musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori ja post doc -tutkija Oulun yliopistossa. Hänen väitöskirjatutkimuksensa (2020) käsitteli erityistä tukea tarvitsevien nuorten toimijuuden kehittymistä kehollisessa musiikillisessa toiminnassa.

Hänen aikaisempi työnsä erityiskoulun musiikinopettajana johdatti häntä tutkimaan niitä keinoja, joilla erityisen tuen tarve tai riippuvuus toisesta voidaan nähdä toiminnan ehtona, eikä vain esteenä.

Hänen tuore kirjansa ”Näkyväksi tekemisen taito – pedagoginen kohtaaminen opetuksessa” pyrkii avaamaan keskustelua siitä, kuinka moninaisten oppilaiden kohtaaminen ja heidän osaamisensa näkyväksi tekeminen voisi olla mahdollista erilaisissa kasvatuksellisissa konteksteissa.

Lue lisää Katjasta

raisa-foster_400x400.png (120 KB)

Raisa Foster on filosofian tohtori, tutkija ja monialainen taiteilija. Hän on sekä sosiaalipedagogiikan (Itä-Suomen yliopisto) että tanssipedagogiikan dosentti (Taideyliopisto).

Foster on tutkinut ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä taiteen ja taidekasvatuksen näkökulmista, ja hänen taiteellis-pedagogisen työnsä lähtökohtana on aina ihmisen kehollinen maailmasuhde.

Foster on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita taidekasvatuksesta, pedagogisesta tunnustuksesta ja ekososiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä toimittanut kirjan Art, EcoJustice, and Education (Routledge 2019). Hänen taidettaan on ollut esillä Suomen lisäksi useissa Euroopan maissa sekä Australiassa ja Yhdysvalloissa.

Lue lisää Raisasta

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

22.11.2022 14:00

Päättyy:  

22.11.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkko


Järjestäjä