JÄRKEVÄ-työpaja: Miten digiosaaminen edistää järjestön toimintaa ja hyvinvointia?

18.5.2022 13:00

Verkossa

JÄRKEVÄ MAASEUTU -työpaja:

Miten digiosaaminen edistää järjestön toimintaa ja hyvinvointia?

Mitä kuuluu järjestöjen digiosaamiselle? Miten uusia mahdollisuuksia on viime aikoina opittu hyödyntämään? Miten eri tavoin osaamista on kartutettu? Miten tukea jäsenistön osaamista?

Järjestöjen merkitys tietoyhteiskunnan rakentajana ja hyvinvoinnin lisääjänä on keskeinen. Digitaalinen muutos on järjestöillekin koko yhteisön läpäisevä. Se koskettaa järjestötoimijoita itseään, jäsenistöä, yhteistyökumppaneita sekä kaikkia toiminnassa mukana olevia. Parhaimmillaan teknologia yhdistää ihmisiä uudella tavalla, mutta vaarana on myös digikuilun kasvaminen.

Periaatteessa kaikki järjestöt voivat tahoillaan olla digitaalisen yhteiskunnan rakentajia ja toimia digiosaamisen edistäjinä ja välittäjinä. Järjestöjen toiminnassa teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvitaan osaamista. Edellytyksiä on jo paljon, mutta lisää osaamista ja tukea tarvitaan edelleen.

Työpajassa haemme vastauksia ja näkökulmia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaista osaamista järjestötoimijat itse tällä hetkellä eniten tarvitsevat?
  • Miten varmistetaan järjestöjen oma osaaminen? Miten ehkäisemme järjestöjen digipudokkuutta?
  • Miten tuemme jäsenistön osaamista? Millaista digitukea on jo tarjolla? Mitä on suunnitelmissa?
  • Miten löytää osaamisen kehittämisen ja digituen äärelle?
  • Millaisia yhteistyömahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä on tunnistettu?
  • Mikä vauhdittaisi järjestöjen digikehitystä erityisesti maaseudulla?

Mitä luvassa työpajassa?

Työpajassa pohditaan järjestötoimijoiden kanssa yhdessä kokemuksia, haasteita ja mahdollisuuksia, joita digiosaamiseen ja sen edistämiseen järjestöjen piirissä liittyy. Työpajan tavoitteena on, että opimme toisiltamme, jaamme vinkkejä ja käytäntöjä ja lisäämme ymmärrystä, miten digiosaaminen ja sen edistäminen voi palvella omaa järjestöä sekä laajemmin hyvinvoinnin lisäämistä. Keskustelua käydään ohjatusti myös pienemmissä ryhmissä.

Mukaan ovat tervetulleita niin pienten kuin suurten järjestöjen toimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Erityisesti toivomme mukaan toimijoita maaseudun järjestöistä.

Työpaja toteutetaan verkossa.

Työpaja järjestetään osana JÄRKEVÄ-hanketta, jossa selvitämme järjestöjen toimintaa digitalisaation hyödyntäjinä ja edistäjinä niin paikallisesti kuin alueellisesti maaseutualueilla. Hankkeen jälkeen tiedetään paremmin, millainen rooli järjestöillä on digin ja tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa JÄRKEVÄ - Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla -hankkeen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankevaroista.

Kun osallistut tähän tapahtumaan, nimesi voi näkyä muille osallistujille. Osallistumalla tapahtumaan hyväksyt tämän kokemuksen. Joissakin tapahtumissa osallistujanimen voi itse vaihtaa.

Rekisteriseloste

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

18.5.2022 13:00

Päättyy:  

18.5.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa


Järjestäjä

JÄRKEVÄ-hanke

Lisätiedot TIEKEssä: Hanna Vuohelainen

hanna.vuohelainen@tieke.fi