AamuAreena 17.5.2024: Kestävä tietoarkkitehtuuri ja Green ICT

17.5.2024 08:30

Webinaari

Toukokuun AamuAreenan aiheena on kestävä tietoarkkitehtuuri ja Green ICT.

Tietoarkkitehtuuri on tietojen varastointiin, hallintaan ja käyttöön liittyvien periaatteiden, rakenteiden ja prosessien kokonaisuus, jolla varmistetaan tiedon tehokas käyttö, luotettavuus ja eheys.

AamuAreenassa tarkastellaan tietoarkkitehtuurin ja Green ICT:n yhteyttä, erityisesti liiketoiminnan päätöksenteon näkökulmasta. Datakysymykset ovat pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Kuitenkin, jos yritys käyttää vihreää tieto-arkkitehtuuria ilman kestävää liiketoimintaa, saattaa olla kyse viherpesusta.

AamuArenassa käydään läpi tietoarkkitehtuurin merkitystä, sen vaatimuksia ja toimijoita. Tietoarkkitehtuurin laatiminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä organisaation tarpeista ja tavoitteista sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tyypillisesti tietoarkkitehtuurin laadinnasta vastaavat organisaation tietohallinto tai IT-osasto. Hyvin suunnitellun tietoarkkitehtuurin avulla voidaan optimoida datan käsittelyprosessit ja vähentää tarpeetonta tiedonkeruuta ja säilytystä, mikä voi pienentää ympäristövaikutuksia ja tehostaa toimintaa.

Lisäksi keskustellaan datan käytöstä kestävämmän toiminnan kehittämisessä ja kestävyysraportoinnissa. Tämä osio käsittelee sitä, miten dataa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä kestävyyden näkökulmasta sekä miten dataa voidaan käyttää kestävyysraportoinnissa esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Käytännön esimerkkinä AamuAreenassa käydään läpi X-Road®-ohjelmiston ympäristöjalanjäljen arviointia. X-Road on avoin ohjelmisto- ja ekosysteemiratkaisu, joka tarjoaa turvallisen tiedonvaihdon organisaatioiden välillä. Esitys antaa konkreettisen kuvan X-Road:n ympäristövaikutuksista ja tuo keskusteluun avoimen lähdekoodin ohjelmiston ympäristöjalanjäljen arvioimisen.

Tule mukaan TIEKEn AamuAreenalle kuulemaan lisää tästä ajankohtaisesta aiheesta!

Vihreä data-arkkitehtuuri arkkitehdin silmin

  • Kerätäänkö teillä dataa, vaikka ei vielä tiedettäisikään mitä sillä tehdään? Tiedättekö mitä dataa teillä on ja miten sitä käsitellään?
  • Miten arkkitehtuuri voi tukea kestävämpää tietojen käsittelyä?
  • Onko vihreä data-arkkitehtuuri vain viherpesua?

timo_laine_gofore-oy-2.jpg
Timo Laine, Gofore

Hajautetun ohjelmiston hiilijalanjäljen arvioiminen – case X-Road

  • X-Road on avoimen lähdekoodin ekosysteemiratkaisu, joka tarjoaa vakioidun ja tietoturvallisen tavan siirtää tietoa organisaatioiden välillä. Suomessa X-Roadia käytetään Suomi.fi-palveluväylän alustateknologiana.
  • X-Roadin hiilijalanjäljen arvioimiseen on kehitetty laskuri, joka mahdollistaa X-Roadin yksittäisten komponenttien tai kokonaisen X-Road-ekosysteemin hiilijalanjäljen arvioimisen.
  • Laskuri tuottaa arvion X-Roadin koko hiilijalanjäljestä sekä siihen vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä. Laskuri kehitettiin vuonna 2021 Goforen ja Stockholm Environmental Instituten (SEI) kanssa yhteistyössä toteutetussa tutkimusprojektissa.

petteri_kivimaki.png
Petteri Kivimäki, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS)

Vastuullinen, vihreä data

Dataa kerätään nykymaailmassa paljon, ja monesti organisaatioiden datavarastot ovat kuin hamstraajien kämppiä. Vaarana on, että arvokas tieto hautautuu datamassan uumeniin ja samalla energiaa tuhlaantuu, ilmasto lämpenee ja ympäristön tila rapistuu. Toisaalta raportointia varten kerättävä vastuullisuusdata voi sisältää liiketoiminnan kasvun kannalta tärkeää tietoa.

  • Vihreä datan kerääminen tarpeeseen ja datan hyödyllisyyden elinkaari huomioon ottaen
  • Datalla on "parasta ennen" päiväys – vanhentunut data voi haitata ympäristön lisäksi päätöksentekoa ja bisnestä
  • Vastuullisuusliiketoiminta ja vastuullinen liiketoiminta kasvavat vauhdilla. Onko vastuullisuusdata pakkopullan sijaan mahdollisuus?

antti-200-x-200.jpg
Antti Sipilä,
TIEKE

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.5.2024 08:30

Päättyy:  

17.5.2024 09:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari


Järjestäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

jari.salo@tieke.fi