Datavastuullisuuden valmennus: hanki valmiudet vastuulliseen datan ja tekoälyn hyödyntämiseen

14.3.2024 13:00

Verkkovalmennus

Valmennuksen työskentelyyn kuuluu luento-osuuksia, tapausesimerkeistä keskustelua sekä pienryhmäkeskustelua muiden osallistujien kanssa. Avoimissa keskusteluissa voi peilata aiheita oman organisaation toimintaan haluamallaan tarkkuudellla, mutta se ei ole välttämätöntä valmennuksen suorittamiseksi.

Valmennukseen sisältyy tapaamisten lisäksi vapaaehtoinen kehittämistehtävä (työmäärä 4-8h), jolla pyritään vahvistamaan sitä, että valmennuksen aikana syntyneet oivallukset kanavoituisivat omaan työhön ja organisaation toimintaan laajemminkin. Tapaamisiin osallistuneille ja kehittämistehtävän palauttaneille myönnetään valmennuksesta digitaalinen osaamismerkki.

Ennen valmennusta

 • Vapaaehtoinen perehtyminen ennakkomateriaaleihin.

14.03. klo 13 - 16  Data, lainsäädäntö ja vastuullisuus

 • Mitä on datavastuullisuus, ja miksi se on tärkeää?
 • Mitä ovat datavastuullisuuden keskeiset toimenpiteet ja työkalut?
 • EU:n lainsäädännöllinen toimintaympäristö
 • Rohkaisevia ja varoittavia tapausesimerkkejä Suomesta ja maailmalta.
 • Oman organisaation painopisteiden tunnistamista.

26.03. klo 13 - 15 Datan hyödyntämisen mahdollisuudet ja riskit

 • Minkälaista lisäarvoa datalla voidaan tarjota yksilöille ja yhteiskunnalle?
 • Minkälaisia riskejä datan hyödyntämiseen liittyy? Miiten arvioida riskejä ja ennakoida niitä?
 • Seurausten, vinoumien ja riskien arviointi algoritmieja ja tekoälyä hyödynnettäessä

27.03. - 08.04. Osallistujakohtainen tapaaminen (1h)

 • Ajankohtaisten haasteiden tunnistaminen
 • Sparrausta osallistujan kokeman tarpeen mukaan.

09.04. klo 13 - 15 Datan käsittelyn läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys

 • Asiakkaiden ja osallisten informointi läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi
 • Datan jakamisen mahdollisuudet
 • Datavastuullisuuden raportointi: Integroitu tietotilinpäätös

23.04.  klo 13 - 16 Datavastuullisuuden prosessit ja implementointi

 • Yhteenveto opitusta ja osallistujien päähavainnoista
 • Minkälaisella käytännön toimenpiteillä vastuullisuutta jalkautetaan organisaatiossa?
 • Keitä datavastuullisuus organisaatiossa koskettaa? Minkälaista osaamista edistäminen vaatii?
 • Miten edistää organisaation maturiteettia aiheen suhteen?
 • Mitä teen valmennuksen jälkeen?
Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

14.3.2024 13:00

Päättyy:  

23.4.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkovalmennus


Järjestäjä

TIEKE ry

tapahtumat@tieke.fi