Ilmoita kiinnostuksesi kiertotalouden osaamismerkistön pilottiorganisaatioksi

Ilmoita kiinnostuksesi kiertotalouden osaamismerkistön pilottiorganisaatioksi

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa kiinnostuksen osallistua Kiertotalouden osaamismerkistö -hankkeen pilottiorganisaatioksi. Merkistöä pilotoidaan rakennusalan, kemian alan ja teknologiateollisuuden toimialoilla. Pilottiin otetaan mukaan 5 organisaatiota kultakin toimialalta, mukaan valittujen kanssa tehdään maaliskuussa sopimus pilotointiin osallistumisesta .

Mitä odotamme pilottiorganisaatiolta?

Pilotointiin osallistuminen edellyttää organisaation halukkuutta nykyisen kiertotalousosaamisen ja osaamistarpeiden selvittämiseen digitaalisia osaamismerkkejä hyödyntämällä. 

Pilottiin osallistuu 10 – 15 henkilöä, joiden kiertotalousosaamista halutaan tunnistaa.

Pilotti toteutetaan noin kuukauden ajanjaksolla, ja työaikaa kuluu 1-2 työpäivää per henkilö.

Miten osallistuva organisaatio ja sen henkilöstö hyötyy pilotoinnista?

Pilottiorganisaatio saa kattavan kuvan organisaation kiertotalousosaamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Organisaatio saa kokemusta digitaalisten osaamismerkkien hyödyntämisestä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Henkilöstön on osaamismerkistön avulla helpompi tunnistaa ja todentaa omaa kiertotalousosaamistaan sekä tehdä sitä haluamallaan tavalla näkyväksi.

Osaamismerkistö tukee myös kiertotalousosaamisen kehittämistä laajemmin, kun nähdään, millä osa-alueilla on kehittämistarpeita. Tällöin oikeanlaiseen koulutukseen on helpompi panostaa resursseja.

Pilottien toteutus

Kaikkien pilottiin osallistuvien organisaatioiden yhteinen kick-off -työpaja järjestetään huhtikuussa. Työpajassa osallistuvat organisaatiot ja henkilöt perehdytetään digitaalisiin osaamismerkkeihin, osaamismerkkien suorittamiseen ja hyväksyttyjen osaamismerkkien vastaanottamiseen.

Pilotointi toteutetaan touko-syyskuussa, kunkin organisaation kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Jokainen pilottiin osallistuva henkilö suorittaa kiertotalousosaamiseen liittyviä osaamismerkkejä, joiden avulla hän voi näyttää osaamistaan työnantajan lisäksi muille verkostoille. 

Pilottien tulokset käydään läpi yhdessä jokaisen organisaation kanssa.

Lisätiedot

Järjestäjä