ITK-workshop: Suunnittele ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutusten oppitunti

19.4.2023 14:00

Aulanko, Hämeenlinna

Suomi on päättänyt olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen ehkäisytyössä, kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta on 12 vuoden päässä vuonna 2035. Tämän myötä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden huomioon ottaminen etenee vauhdilla ICT-alalla. Ymmärystä ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää niin yksityiselämän valinnoissa kuin IT-ammattilaisten työssä.

Työpajan tavoitteet

Tämän ITK-työpajan tavoitteena on antaa valmiudet ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutusten oppitunnin suunnitteluun ja pitämiseen.

Ilmoittautuneet saavat etukäteen aiheen tietopaketin, jota voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. Työpajan aluksi esitellään vihreän ICT:n aiheita ja kerrataan annettuja pohjatietoja. Tämän jälkeen siirrytään käytännön osuuteen, jossa jakaudutaan ryhmiin suunnittelemaan oppituntien sisältöjä eri koulutusasteiden tarpeisiin.

Toisen asteen oppitunnin suunnittelutyöpajoissa voidaan keskittyä mm. ICT:n ilmasto- ja ympäristöystävälliseen käyttöön ja oppilaan rooliin laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttäjänä. Aihealueet käsittävät nuorten tyypillisesti käyttämien laitteiden kuten konsolien, tablettien ja älypuhelinten valitsemisen vaikutuksia ympäristöön. Ohjelmistojen osalta huomioon otetaan erityisesti erilaiset sosiaaliset mediat, niiden applikaatiot ja laiteresursseja paljon vaativat pelit. Palveluista käsitellään eritoten suositut ja käytetyt striimauspalvelut ja kuvanjakopalvelut.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille suunnatun luennon suunnittelutyöpajoissa otetaan huomioon ICT:n vaikutuksia laajemmin. Aihealueina voidaan käsitellä yleisesti ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja kiertotalouden teemoja. Laitteiden osalta käydään läpi tuotantoketjujen ongelmia, kuten konfliktimineraalit, veden käyttö ja kierrätyksen vähäisyys. Ohjelmistojen osalta puhutaan ilmaston huomioon ottamisesta ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Palveluiden osalta voidaan käsitellä erilaisia palvelumalleja (as a Service -models) ja niiden käyttöä apuna vihreän ICT:n edistämisessä laajemmin. Käyttäjänäkökulman lisäksi otetaan huomioon organisaatiot, esimerkiksi niiden tietohallinnon ja hankintojen vaikutukset.

Työpajan pitäjät auttavat substanssiin liittyvissä kysymyksissä ryhmien tarpeiden mukaisesti.

Työskentelyn jälkeen kootaan ryhmien tulokset ja muodostetaan oppituntirungot, joiden pohjalta lähdemateriaalia apuna käyttäen on helppo jatkaa oman oppitunnin tai luennon toteuttamiseen  ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Samalla osallistujat saavat perustietoa opetusteknologian vastaavista vaikutuksista, mikä auttaa omien, ilmastoviisaampien valintojen tekemisessä.

Kohderyhmä

Työpaja soveltuu eri koulutusasteiden tieto- ja viestintäteknologian opettajille ja kouluttajille sekä ylipäätään tietotekniikan ilmastovaikutuksista kiinnostuneelle opetushenkilöstölle.

Tarvittavat pohjatiedot ovat eri koulutusasteilla pitkälti samat, joten ne ovat sovellettavissa eri kohderyhmille. Loppukoonnissa eri kohderyhmien kanssa työskentelevät pääsevät vielä vaihtamaan ajatuksia, jolloin kaikki parhaat ideat saadaan hyödynnettyä.

Työpajan kesto

Työpaja kestää 3 tuntia, josta 40 minuuttia pohjatieto-osiota, 1 h 30 minuuttia ryhmätöitä ja 40 minuuttia koontiosiota. Lisäksi ennen ja jälkeen työpajatyöskentelyä on lyhyt, noin viiden minuutin tauko.  

 

Ilmoittaudu mukaan workshopiin

Workshop on osallistujille maksuton.

Työpajan järjestää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa osana Green ICT -ekosysteemin toimintaa.

Työpajan vetäjinä toimivat:

Antti Sipilä, TIEKE ry, Green ICT -projektipäällikkö

Laura Partanen, LUT-yliopisto, nuorempi tutkija

 

Ajankohta

Alkaa:  

19.4.2023 14:00

Päättyy:  

19.4.2023 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Aulanko, Hämeenlinna

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä