Nyt me APItetaan! Mitä kansallisilta rajapintaperiaatteilta vaaditaan?

30.9.2021 09:00

Teams

NYT ME APITETAAN! MITÄ KANSALLISILTA RAJAPINTAPERIAATTEILTA VAADITAAN?

Suomi hyötyy laadukkaista, tarkoituksenmukaisista rajapinnoista. Koska rajapintoja tuottavat ja käyttävät ihmiset, kuulee kansallisten API-periaatteiden kehitystyö rajapintoja käyttäviä yksityisten ja julkisten organisaatioiden edustajia, API-kehittäjiä ja -koodareita ja muita sidosryhmiään. Tässä tilaisuudessa esitellään TIEKEn ja valtionvarainministeriön järjestämien työpajojen tuloksia, jotka muodostavat merkittävän suunnannäyttäjän API-periaatteiden rakentamisessa.

Entä jos organisaatiosi haluaa vielä ottaa kantaa API-linjauksiin? Tiedotamme tilaisuudessa myös API-periaatteita koskevan lausunnon jättämisestä, josta voit lukea myös Lausuntopalvelun verkkosivuilla.

Ohjelma

9:00 Julkisen hallinnon API-periaatteista ja osallistamisesta
9:05 Työpajojen ja API-yhteiskehittämisen kokemuksia VM:n näkökulmasta, Miina Arajärvi, valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hanke
9:15 Työpajojen ja API-yhteiskehittämisen kokemuksia Tieken näkökulmasta, Timo Simell, TIEKE
9:25 Lausunnon antaminen API-periaatteista, Miina Arajärvi
9:30–45 Aikaa kysymyksille & lisätiedon lähteitä

Puhujaesittely

miina-arajarvi.jpg (74 KB)

Miina Arajärvi työskentelee valtiovarainministeriössä erityisasiantuntijana Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hallitusohjelmahankkeessa. Hankkeen työpaketeissa laaditaan ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi, toimintamalli tiedon jakamiseen ja hyötypotentiaalitietojen tunnistamiseen, tiedon laatukehikko ja laatukriteerit sekä julkisen hallinnon API-periaatteet.

Data liikkeelle Suomessa – kansallisten API-periaatteiden sidosryhmäyhteistyö

TIEKE tukee vuonna 2021 valtionvarainministeriön Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hanketta kansallisten rajapintaperiaatteden kehitystyössä. Rakennamme poikkisektorillista API-verkostoa ja jaamme tietoa APIen mahdollisuuksista Suomessa.

Lisätietoa TIEKEn ja ministeriön yhteistyöstä API-periaatteiden kehittämiseksi

Lisätietoa valtionvarainministeriön Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hallitusohjelmahankkeesta

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

30.9.2021 09:00

Päättyy:  

30.9.2021 09:45

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Teams


Järjestäjä