Tieke

Webinaari: Saavutettavuuden parantaminen verkko-oppimisympäristöissä (LMS)

Webinaarin tallenne

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua ja päästä käsiksi internetissä olevaan sisältöön. Tietojen ja palvelujen pitäisi olla ns. saavutettavia kaikille. Näin ei tällä hetkellä kuitenkaan ole.

Tule kuuntelemaan mitä on saavutettavuus verkkoympäristössä ja kuinka verkkopalvelujen saavutettavuutta voidaan parantaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavista digitaalisista palveluista hyötyvät kaikki käyttäjät. Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia.

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:

  • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
  • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
  • parantaa digitaalisten palveluiden laatua
  • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

 

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuus liittyy digitaalisiin palveluihin, kun taas esteettömyys koskee fyysistä maailmaa.

Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Jotta saavutettavuus toteutuisi, digitaalisten palvelujen suunnittelussa tulee hyödyntää sellaisia käytäntöjä, teknologioita ja menetelmiä, joilla turvataan palveluiden käyttö erilaisilla päätelaitteilla ja erilaisten apuvälineiden kanssa. Saavutettavuus on siis huomioitava jo palvelun hankintavaiheessa.

Saavutettavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset sekä lähes kaikki näiden sisällöt. Tarkempaa listaa voi tarkastella Valtiovarainministeriön sivuilla.

 

Blackboard Ally on saavutettavuustyökalu Moodle-pohjaisiin verkko-oppimisympäristöihin. Ally tarkistaa automaattisesti, ovatko verkko-oppimisympäristöön ladatut sisällöt, esimerkiksi docx:t, pdf:t tai kuvatiedostot, WCAG 2.0 -standardien mukaisia. Ally tarjoaa opiskelijoille vaihtoehtoisia tiedostomuotoja opettajan lataamasta sisällöstä – esimerkiksi pdf äänisisällöksi tai docx sähköiseksi pistekirjoitukseksi tai Allylla voidaan kääntää dokumentti eri kielelle. Kurssisisältöjen tekijöiden, eli ohjaajien tai opettajien, näkökulmasta Ally tarjoaa ohjeita kurssisisältöjen saavutettavuuden parantamiseen. Lisäksi Ally tarjoaa kattavan raportoinnin koko organisaation tasolla saavutettavuudesta.

 

Tässä webinaarissa tutustutaan yllä mainittuihin teemoihin. Tervetuloa!

Webinaarin pitää Flowbox Oy:n asiantuntija.

Lähteet ja lisätietoja:

https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

https://www.blackboard.com/accessibility/blackboard-ally.html

http://ally.ac/index.html

Blackboard Allyn esittelyvideo

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
13.12.2018 14:00
Päättyy:
13.12.2018 14:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

https://eu.bbcollab.com/guest/6d8ea3f9d8bb41509387e1b092d1de86

Järjestäjä