Työpaja: Nyt me APItetaan! Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö

3.12.2021 09:00

Teams

Työpaja: Nyt me APItetaan! Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö

Työpajan tavoitteena on löytää keinot ja menetelmät siihen, kuinka yritykset ja julkinen sektori voisivat toimia yhdessä API-strandardien kehittämiseksi Suomessa.

Jotta tieto liikkuisi saumattomasti eri organisaatioiden välillä, tarvitsee Suomi yhtenäisyyttä rajapintakehitykseen. Osana Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hanketta maahamme ovatkin syntymässä kansalliset rajapintaperiaatteet. Periaatteet tulevat koskemaan rajapintojen käyttöä julkisella sektorilla ja julkisissa hankinnoissa. Niiden on standardoinnin ja yhteistyön kautta tarkoitus kuitenkin palvella myös yrityksiä, järjestöjä ja erilaisia yhteisöjä. 

Tässä työpajassa kartoitamme, kuinka yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö olisi mahdollisimman kannattavaa ja hyödyllistä molemmille osapuolille. 

Työpajan alustuksen pitää Jarkko Moilanen, Data Product Business.

Keskitymme löytämään vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 1) Mitä syitä yrityksille olisi osallistua APIen yhteiskehittämiseen yhdessä julkisen sektorin kanssa?

2) Jotta ensimmäinen kohta toteutuisi, millaista muutosta tarvitsemme ja kuinka se toteutetaan?

Tilaisuus on avoin kaikille, joita datan hyödyntäminen ja APIen kehittäminen kiinnostavat.

Tilaisuuden osallistumisen taustaksi kannattaa katsella neljä lyhyttä alustusta edellisestä Nyt me APItetaan! - työpajasta.

APItusta lähes 20-vuoden ajan
Juha Tuomaala, Maanmittauslaitos
https://youtu.be/YuGDoNmW4qI

Kokemuksia APIen käytännön työstä
Sauli Kukkonen, Verohallinto
https://youtu.be/D_QMp3QHf6o

API-toteutukset Microsoft Azure alustalla
Janne Hansen, Microsoft Oy
https://youtu.be/h4GUGXejNGs

Miten rakennetaan tietovirtojen taikasuippuja
Ilkka Rinne, Spatineo Oy
https://youtu.be/ZgCLvjFLyoA

 

Tervetuloa,
TIEKE ja Valtionvarainministeriön tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hanke.

Data liikkeelle Suomessa – kansallisten API-periaatteiden sidosryhmäyhteistyö

TIEKE tukee vuonna 2021 valtionvarainministeriön Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hanketta kansallisten rajapintaperiaatteiden kehitystyössä. TIEKE rakentaa poikkisektorillista API-verkostoa ja jakaa tietoa APIen käyttömahdollisuuksista Suomessa.

Lisätietoa TIEKEn ja ministeriön yhteistyöstä API-periaatteiden kehittämiseksi

Lisätietoa valtionvarainministeriön Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hallitusohjelmahankkeesta

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

3.12.2021 09:00

Päättyy:  

3.12.2021 11:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Teams