Tieke

Webinaari

Verkkolaskudirektiivin ja erityisesti verkkolaskulain soveltamiseen liittyvät haasteet

Verkkolaskulaki eli viralliselta nimeltään ”Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta” antaa mahdollisuuden yrityksille oikeuden saada pyynnöstä lasku sähköisenä laskuna. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan siis verkkolaskua.

Haasteita:

Mitä sitten tarkoittaa käytännössä ”oikeus saada pyynnöstä”? Tästä blogikirjoittajat ovat esittäneet monenlaisia tulkintoja.

Käytäntö ei ole osoittautunut selkeäksi ja kysymyksiä aiheesta on noussut. Alla muutama:

  • Voiko jättää laskun maksamatta jos ei ole saanut sitä lain edellyttämässä ns. Eurooppa-normin mukaisessa muodossa?
  • Jos laskun vastaanottaja pyytää Eurooppa-normin mukaista laskua, eikä laskun lähettäjä pysty sitä teknisesti tekemään, niin miten paljonko aikaa laskuttajalla on tehdä ohjelmistopäivitys, esim. 3 kk?
  • Voiko yritys vaatia laskua muussa kuin Eurooppa-normin mukaisessa muodossa (esim. vanhemmassa laskuformaatissa)?
  • Jos yrityksien välisessä sopimuksessa on sovittu ainoastaan toimittaa lasku verkkolaskuna, mutta ei ole mainintaa formaatista, pitääkö nyt päivittää Eurooppa-normin mukaiseen laskuun?
  • Mikä olisi suositus (minkä tahansa) verkkolaskutukseen liittyvän kiistatilanteen ratkaisemiseksi.
  • Lain 4§.:ssä mainitaan:  ” Hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta sähköisenä laskuna.” Onko kaikissa olosuhteissa niin, että kun ao. pyyntö luo oikeuden saada Eurooppa-normin mukainen lasku, se automaattisesti luo myös velvollisuuden toimittaa sellainen?

Olli-Pekka Rissasen esitys ja esitysmateriaali

 

Teija Kaarlelan esitys

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrkivät webinaariesiintyjät antamaan vastauksen.

Webinaarin esiintyjät ovat:

Teija Kaarlela, Finanssiala ry

kaarlela-kuva.jpg (34 KB)

Koulutukseltaan on OTM ja työskentelee Finanssialassa johtavana asiantuntijana pääosin maksuliikennettä ja tunnistamista koskevan lainsäädännön parissa.

Webinaarin alustus käsittelee verkkolaskulakiin liittyviä juridisia kysymyksenasetteluja ja tulkinnanvaraisuuksia.

Olli-Pekka Rissanen, Valtionvarainministeriö

olli-pekka-rissanen_nettikuva.jpg (37 KB)

Olli-Pekka Rissanen johti Verkkolaskulain valmistelua.

Alustus käsittelee verkkolaskulain taustoja ja merkitystä.

 

Webinaarin osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Webinaarissa varataan aikaa kysymyksille.

Webinaari on maksuton 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
29.10.2020 14:00
Päättyy:
29.10.2020 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

verkossa