Datavastuullisuuden valmennus

25.4.2023 13:00

Verkko (Teams)

Mikä datavastuullisuus?

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, jolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa osallisille ja asiakkaille. Datavastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ovat mm.

  • Ymmärtävätkö käyttäjät, miten heidän tietojaan käytetään palvelun tai tuotteen yhteydessä?
  • Mikä on datan hyödyntämisen tavoite? Onko tavoitteen saavuttamiseksi vaihtoehtoisia toimintatapoja? Minkälaisia yllättäviä seurauksia datan hyödyntämisestä voi olla?
  • Onko lähdedatassa puutteita tai vinoumia, jotka vaikuttavat projektin tai palvelun lopputuloksiin?
  • Onko datalähteisiin liittyvät luvat varmistettu ja dokumentoitu?
  • Jaetaanko dataa arvoa luovalla tavalla käyttäjien kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin?
  • Huolehditaanko dataan liittyvästä vastuullisuudesta selkeällä vastuunjaolla ja sisäisillä prosesseilla?
  • Onko oman datan käsittelyn hiilijalanjälkeä arvioitu ja pyritty minimoimaan?

Lue lisää datavastuullisuudesta

Valmennuksen tavoitteet

Datavastuullisuus on laaja teema, ja tämän valmennuksen tavoitteena onkin oppia tunnistamaan oman organisaation haasteita, painopisteitä sekä tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Valmennuksessa käytetyt työkalut ja mallit pohjautuvat Open Data Instituten ja TIEKEn kattavaan kokemukseen vastuullisesta datan hyödyntämisestä.

Vaikka valmennuksessa sivutaankin myös lainsäädännöllistä toimintaympäristöä, ei valmennuksen keskiössä ole tietyn lainsäädännön, kuten GDPR:n, vaatimusten täyttäminen. Tavoittelemme laajempaa näkemystä datavastuullisuudesta ja sen merkityksestä omassa organisaatiossa.

Valmennuksen hinta on 560 euroa + ALV osallistujaa kohden.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät datan tai datavastuullisuuden parissa, ja haluaisivat kehittää datavastuullisuutta omassa organisaatiossa. Olet tervetullut valmennukseen myös, jos datavastuullisuus aiheena kiinnostaa, vaikkei se olisi tällä hetkellä organisaatiossasi ajankohtainen kehityskohde.

Valmennuksen sisältö ja aikataulu

Aloitamme valmennuksen yhteisellä kokoontumisella 25.4.2023. Valmennus sisältää aloitusluennon verkossa, kaksi vertaistapaamista, yhden organisaatiokohtaisen sparrauksen, lopputapaamisen sekä itsenäistä opiskelua. Valmennus kestää kahdeksan viikkoa, ja päättyy ke 21.6.2023 mennessä.

Tutustu valmennukseen tarkempaan ohjelmaan täällä

Valmennuksen hinta

Valmennuksen hinta on 560e + ALV / osallistuja.

Valmennuksen ohjaajat

Kysy lisätietoa valmennuksen vastuuohjaajana toimivalta Mikko Eloholmalta.

mikko-580x680.jpg (195 KB)  
Mikko Eloholma, digiosaamisen vauhdittaja, Data Ethics Facilitator, TIEKE

mikko.eloholma@tieke.fi
puh. +358 44 491 8296.

Mikko työskentelee TIEKEssä digiosaamisen vauhdittajana. Hän ollut kehittämässä digitaalista perusosaamista sekä erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää osaamista mm. nuorten, opettajien ja pk-yritysten parissa. Hankkeissa on kehitetty samalla myös digitaalisia oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja. Mikko osallistui keväällä 2022 Open Data Instituten Data Ethics Facilitator- valmennukseen ja on nyt sertifioitu antamaan opastusta datan hyödyntämisen eettisissä kysymyksissä.

jpparkkari.jpg (191 KB)

Jussi-Pekka Parkkari
jussi-pekka.parkkari@tieke.fi

Jussi-Pekka työskentelee TIEKEssä dataosaajana ja on tukenut mm. TIEKEn Datasta kasvua ja Datamatka-hankkeissa suomalaisia matkailualan pk-yrityksiä vastuullisen datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Työskentely valmennuksessa

Työskentelemme valmennuksessa etänä Zoom-ympäristössä, ja hyödynnämme ideoinnissa myös Mural-työkalua. Organisaatiollesi luodaan valmennusta varten oma datavastuullisuus-canvas, johon täydennetään oman vastuullisuustyön painopisteitä, haasteita ja toimenpiteitä. Canvas on käytössäsi myös valmennuksen jälkeen.

Kun osallistut valmennukseen, nimesi näkyy muille osallistujille osana valmennuksen tapaamisia. Valmennuksessa työskennellään myös vertaisryhmissä, joissa itsensä esitteleminen ja keskuteluun osallistuminen ovat tärkeä osa valmennusta.

Tapahtuman kuvituskuva: ”Interactive Data Ethics Canvas”, copyright Open Data Institute, käyttö CC BY 4.0:n mukaisesti. / Alkup. kuvaa rajattu.

Valitse haluamasi vaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

(Etänä)

Myynti päättyy 18.4.2023 13:00
560,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

25.4.2023 13:00

Päättyy:  

21.6.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkko (Teams)


Järjestäjä

TIEKE ry

tapahtumat@tieke.fi